Dydaktyka - Fizjoterapia

Koordynator zajęć: dr. n. med. Jeremiasz Jagiełła, e-mail: jeremiasz.jagiella@gmail.com

 

Harmonogramy zajęć 2018/2019:

 

Materiały dydaktyczne:

 

Fizjoterapia V rok programowanie w neurologii:

Choroba Parkinsona

Zespły i objawy w neurologii

 

Fizjoterapia kliniczna w neurologii (III rok)

Zespoły i objawy w neurologii ocena neurologiczna pacjenta

Neuropatie czaszkowe i obwodowe

Urazy głowy i rdzenia kręgowego

Udar mózgu

Stwardnienie rozsiane

Choroba Parkinsona

Choroby nerwowo-mięśniowe

 

Programowanie fizjoterapii w neurologii (II rok - studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zespoły i objawy w neurologii-ocena neurologiczna pacjenta

Neuropatie czaszkowe i obwodowe

Urazy głowy i rdzenia kręgowego

Choroby zwyrodnieniowe mózgu

Ból głowy

 

 

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Jakubowskiego 2
30-688, Kraków

tel.: +48 12 400 25 50

fax.: +48 12 400 25 67

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach