Pracownicy

Wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Neurologii UJ CM

Prof. dr hab. Słowik Agnieszka

Kierownik Katedry - Katedra Neurologii

Kierownik Kliniki - Klinika Neurologii

P.o. Kierownika Zakładu - Zakład Neurogenetyki

 

Prof. dr hab. Dziedzic Tomasz

Prof. dr hab. Krygowska-Wajs Anna                                    

Prof. dr hab. Pera Joanna

 

Dr hab. Banach Marta, prof. UJ

P.o. Kierownika Pracowni - Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

 

Dr hab. Antczak Jakub

Dr hab. Bosak Magdalena

Dr hab. Turaj Wojciech

Dr hab. Wnuk Marcin

 

Dr med. Dec-Ćwiek Małgorzata

Kierownik Pracowni - Pracownia Rehabilitacji Chorób Układu Nerwowego

 

Dr med. Gradek-Kwinta Elżbieta

Dr med. Jagiełła Jeremiasz

Dr med. Klimiec-Moskal Elżbieta

Dr med. Marona Monika

Dr med. Nowak Klaudia

Dr med. Porębska Karolina

Dr med. Sawczyńska Katarzyna

Dr med. Tutaj Marcin

Dr med. Włoch-Kopeć Dorota

 

Dr Chatys-Bogacka Żaneta

Dr Kępińska-Wnuk Alicja

Dr Łopatkiewicz Anna

Dr Mazurkiewicz Iwona

Dr Pułyk Roman

Dr Wrona Paweł

Kontakt

Katedra Neurologii UJ CM
ul. Jakubowskiego 2
30-688, Kraków

tel.: +48 12 400 25 50

fax.: +48 12 400 25 67

e-mail: neurologia@cm-uj.krakow.pl

Kontakt do koordynatorów zajęć na poszczególnych kierunkach w odpowiednich zakładkach